Smluvní pojišťovny:

 Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

 Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)